VZDELÁVANIE PRE UČITEĽOV

21. 03. 2023
Hľadisko kinosály Domu kultúry v Šali opäť zaplnili stovky učiteľov so zámerom obohatiť svoje vedomosti, tentokrát v oblasti vzdelávania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.