VÝROČIE JADROVÉHO FÓRA

22. 10. 2015
Na úrade TTSK sa konalo slávnostné valné zhromaždenie Slovenského jadrového fóra pri príležitosti 15. Výročie jeho založenia.