VYRIEŠILI NEDOSTATOK MIEST

08. 09. 2015
Nedostatočnú kapacitu v materských školách sa rozhodli v Seredi vyriešiť aspoň dostavbou jednej triedy na ulici Dionýza Štúra.