VYRASTÚ V SEREDI UBYTOVNE?

14. 09. 2018
Ubytovne. Táto téma v Seredi vyvolala koncom minulého a začiatkom tohto roka veľa vášní a emócií. Na zástupcov mesta sa obrátilo až sedem podnikateľských subjektov so svojou žiadosťou o zmenu územného plánu.