VYRASTIE V GALANTE NOVÁ TELOCVIČŇA?

07. 07. 2022
Na poslednom mestskom zastupiteľstve v Galante sa riešil investičný zámer projektu novej multifunkčnej telocvične. Tá by mala vyrásť na rozhraní sídlisk West a Sever. Bude si však musieť mesto na tento športový stánok ešte počkať?