VYNÁLEZ AKO HROM!

03. 07. 2020
Deti z Centra voľného času v Šali vymysleli zariadenie, ktoré by v budúcnosti mohlo prispieť k riešeniu ekologického problému a k ochrane našej planéty. Projekt so skratkou PBT nezostal bez povšimnutia!