VYKUROVANIE ŠTIEPKOU

22. 11. 2022
Energetická kríza prináša neistotu nielen v tom koľko bude plyn stáť, ale aj či vôbec bude. Šaľa preto prijala opatrenia a prepojila svoju tepelnú sústavu s tepelnou sústavou používajúcou štiepku. Do Veči už umiestnila kontajner na spaľovanie štiepky.