VYJADRILI POSTOJ V OBECNOM REFERENDE

08. 09. 2021
V Trnovci nad Váhom sa cez víkend uskutočnilo referendum. Obsahom bola jediná otázka, ktorá sa týkala možného budovania Centra cirkulárnej ekonomiky v Šali.