VÝCHODISKÁ A PRIORITY ROZPOČTU NA ROK 2024

27. 09. 2023
Na 6 Mestského zastupiteľstva boli bodom rokovacieho programu aj východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2024.