VYBUDOVALI GALANTU

15. 10. 2019
Seniori z galantského denného centra na Švermovej ulici oslávili 30 výročie založenia svojej organizácie. Ocenenia si z rúk primátora prevzali aj zakladajúci členovia. Ako to už býva, ani na ich oslave nemohla chýbať dobrá nálada, spev a samozrejme dobré jedlo.