VŠETKO IDE PODĽA PLÁNU

10. 09. 2015
Predseda TTSK, Tibor Mikuš, na septembrovom zasadnutí predložil poslancom informáciu o plnení Zmluvy o prevode akcií uzatvorenej so spoločnosťou Svet zdravia.