VOLILI HLAVNÉHO KONTROLÓRA

21. 11. 2023
V Seredi sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktorého náplňou bola voľba do funkcie hlavného kontrolóra. Koho poslanci zvolili? Došlo k prebratiu štafety?