VOĽBA RIADITEĽA

06. 11. 2015
V Šali sa konala voľba riaditeľa na ZŠ Jozefa Murgaša. Záujem o túto funkciu prejavili dvaja kandidáti.