VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA

04. 10. 2023
Minulý týždeň sa na pôde Mestského úradu v Seredi uskutočnilo mimoplánové zasadnutie Mestského zastupiteľstva. Témou bola voľba hlavného kontrolóra.