VLÁMAČKA S VIDLAMI A ČAKANOM

12. 06. 2020
Na nudu sa v našom regióne nemôžu sťažovať ani policajti. V posledných dňoch sa zaoberali aj kurióznymi prípadmi.