VÍKEND PATRIL DEŤOM

06. 06. 2022
V priestoroch galantského parku sa uskutočnilo podujatie pri príležitosti osláv Medzinárodného dňa detí. Na akcii nechýbali rôzne atrakcie a aktivity, ktoré deťom, ale aj rodičom vyčarili úsmev na perách. Presvedčte sa o tom v našej reportáži.