VERIACI CÍTIA KRIVDU

03. 12. 2021
Pred začiatkom adventu odznel pre veriacich tvrdý verdikt. Zákaz bohoslužieb. Čo pre nich advent znamená a ako vnímajú túto stopku?