VEĽKÉ PRÁCE NA KOSTOLE

04. 02. 2021
Lešenie a hluk stavebných prác. Tak v týchto dňoch vyzerá interiér váhovského kostola. Keďže sa kvôli platným protipandemickým opatreniam priestory chrámu nevyužívali, obec a farnosť sa rozhodli využiť toto obdobie na pokračovanie začatej rekonštrukcie kostola.