VALNÉ ZHROMAŽDENIE ZMO GA SA

28. 04. 2023
Na pôde Mestského úradu v Galante sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Združenia miest a obcí galantsko - šalianskeho regiónu. O čom tentokrát rokovali primátori a starostovia?