V TRNAVE ZASADALO NOVÉ ZASTUPITEĽSTVO

05. 12. 2017
V aule STU v Trnave sa 4. 12. uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie nového Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja. Na slávnostnom zasadnutí nový predseda predstavil hlavné ciele a vízie kraja na najbližšie obdobie.