V SEREDI OCENILI ŠPORTOVCOV

12. 02. 2018
V Seredi sa konalo oceňovanie najúspešnejších športovcov mesta. Na udeľovanie cien bolo navrhnutých 19 jednotlivcov, 8 družstiev a 2 tréneri.