V GALANTE ZASADAL SNEM DÔCHODCOV

29. 04. 2015
V Galante sa v utorok, 28. apríla, uskutočnilo rokovanie snemu Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Po troch rokoch sa konali voľby mandátovej, volebnej a návrhovej komisie. Zvolil sa tiež nový predseda a členovia výboru.