V GALANTE POSTAVIA ĽADOVÚ PLOCHU

25. 05. 2022
Na Základnej škole Gejzu Dusíka v Galante vznikne multifunkčná ľadová plocha. Dodá ju Slovenský zväz ľadového hokeja, avšak v spolupráci s mestom. Na Slovensku by malo vzniknúť 20 takýchto plôch.