V GALANTE OCENILI DARCOV KRVI

09. 11. 2017
Primátor Galanty na Mestskom úrade ocenil viacnásobných darcov krvi. Na slávnostnom podujatí prejavil darcom vďaku a uznanie za humánny čin, ktorým pomáhajú druhým ľuďom.