UZNESENIA NEPODPÍSAL

09. 09. 2015
Na poslancami vyjadrenú nedôveru odpovedal primátor Galanty nepodpísaním uznesenia. Bez podpisu zostali aj ďalšie materiály, ktorými sa poslanci zaoberali na svojom mimoriadnom augustovom rokovaní.