ÚZKOSTNÁ PORUCHA A JEJ PREJAVY

28. 02. 2023
Psychické zdravie je dôležitým aspektom ovplyvňujúcim fungovanie človeka. V súčasnosti sa stále častejšie a intenzívnejšie skloňuje slovné spojenie úzkostná porucha, ktorá má čoraz väčší dopad na ľudskú populáciu. Odpovede na to, čo táto porucha znamená a ako sa prejavuje sme zisťovali u odborníčky.