UTVORILI PODPORNÚ SKUPINU

06. 02. 2024
Snažia sa zamedziť prehliadaniu dôležitosti psychického zdravia a pohody, ktoré sú základným kameňom zdravého života. Z toho dôvodu sa Galanta zapojila do projektu Ligy pre duševné zdravie, v rámci ktorého otvorili novú podpornú skupinu s názvom Klub Nezábudka.