USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE V SEREDI

25. 11. 2022
Vo štvrtok sa v Seredi uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva, na ktorom novozvolený primátor a poslanci zložili sľub na ďalšie funkčné obdobie.