ÚSPEŠNÝ BIOCHEMIK ZO ŠALE

05. 05. 2021
Mesto Šaľa sa okrem úspešných umelcov či športovcov najnovšie chváli aj biochemikom, ktorého fotografiu zverejnili v časopise National Geografic.