ÚRADNÉ ZÁLEŽITOSTI ELEKTRONICKY

25. 07. 2023
Galanta sa zapojila do projektu nadrezortného informačného systému pre samosprávy, ktorý využíva približne 70% miest a obcí Slovenska. Čo je jeho hlavným cieľom a aké benefity z neho plynú?