UPOZORŇUJÚ NA RIZIKO POŽIAROV

13. 04. 2023
S príchodom jari sa spájajú aj prvé jarné požiare. Z toho dôvodu je potrebné poznať základné pravidlá správania sa v prírode a manipulácie s otvoreným ohňom. O týchto zásadách, rovnako ako aj o sankciách vyplývajúcich z úmyselného zakladania požiarov informovalo Okresné riaditeľstvo HaZZ v Galante.