UPLATNENIE NA TRHU PRÁCE

27. 09. 2023
Pre zdravotne znevýhodnených ľudí je ťažšie uplatniť sa na trhu práce. V Šali sa preto uskutočnilo stretnutie, ktorého cieľom bolo zamestnávateľom priniesť poznatky o tom, prečo by mali zamestnávať i túto skupinu ľudí.