UCTILI SI SENIOROV

02. 11. 2015
Aj keď už začal mesiac november, vrátime sa k októbru – mesiacu úcty k starším. Ani v Galante nezabudli na tých skôr narodených.