UCTILI SI SENIOROV

23. 10. 2015
V estrádnej sále DK v Seredi sa konalo podujatie venované seniorom pri príležitosti mesiaca úcty k starším, ktorý pripadá už tradične na október.