UČILI SA O ĽUĎOCH BEZ DOMOVA

10. 10. 2019
V materskej škole 8. mája v Šali si pedagógovia pre deti pripravili zaujímavý program vrámci Svetového dňa sídiel, ktorý sme si pripomenuli 7. októbra.