UČILI SA O DÔLEŽITOSTI PREVENCIE

29. 06. 2022
Zdravie, prevencia a starostlivosť o zdravie. To všetko bolo náplňou projektu zameraného na vzdelávanie mladej generácie na školách, ktorého súčasťou bolo aj Gymnázium Juraja Fándlyho v Šali.