ÚČET NA POMOC MESTÁM

21. 05. 2020
Koronavírus výrazne ovplyvnil príjem štátu, ktorý formou tzv. podielových daní prerozdeľuje jednotlivým samosprávam peniaze. Mestá dostanú menej finančných prostriedkov, a preto sa túto stratu snažia vykryť iným spôsobom, a to napríklad zriadením transparentného účtu.