TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY

10. 11. 2023
Snaha o spopulárnenie vedy a techniky na Základnej škole Gejzu Dusíka v Galante pokračuje aj na druhom stupni. O aké informácie sa budúci stredoškoláci obohatili?