TRIEDA PRE NADANÉ DETI

10. 06. 2015
Riaditeľka Základnej školy Jozefa Cígera Hronského v Šali oznamuje, že v školskom roku 2015-2016 môžete svoje dieťa prihlásiť do 5. ročníka, ktorý je zameraný na žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.