TRADIČNÉ PODUJATIE TENTO ROK BUDE

22. 06. 2020
Podujatie Gorazdov Močenok, ktoré má kultúrny, spoločenský i duchovný charakter, pritiahne každoročne do obce veľké množstvo návštevníkov. V poradí 28.ročník sa aj vďaka priaznivej epidemiologickej situácii uskutoční na prelome júla a augusta.