TLAČOVÁ KONFERENCIA POSLANCOV

10. 11. 2017
Nielen Ružová ulica v Galante prešla rekonštrukciou. S jej priebehom a nakoniec aj výsledkom a kvalitou ale nie sú spokojní všetci poslanci a podľa ich slov ani obyvatelia dotknutej časti mesta.