TESTOVANIE DEVIATAKOV

23. 03. 2023
Na ZŠ Sídlisko SNP Galanta sa testovania 9 zo slovenského jazyka a matematiky zúčastnilo 61 deviatakov. Aké boli ich pocity tesne po dopísaní?