TAK PREDSA JU ZRUŠILI

20. 12. 2021
Na decembrovom zastupiteľstve sa poslanci zaoberali správou o výsledkoch kontrol vykonaných útvarom hlavného kontrolóra, a teda aj výdavkoch z reprezentačného fondu. Po rozprave napokon platobnú kartu k účtu mesta zrušili.