ŤAHAJÚ ZA JEDEN POVRAZ

09. 01. 2019
V našom spravodajstve sme Vás už v krátkosti informovali o založení Krajskej organizácie cestovného ruchu v Trnavskom samosprávnom kraji. Predsedovia oblastných organizácii s trnavským županom svojim podpisom súhlasili na spolupráci pri rozvoji turizmu.