SVETOVÝ ČISTIACI DEŇ PRI VÁHU

16. 09. 2020
V rámci Svetového čistiaceho dňa sa dobrovoľníci v Šali rozhodli vyzbierať odpad na brehoch rieky Váh. Pridať sa môžete aj vy.