SÚŤAŽILI VO VARENÍ GULÁŠU

01. 07. 2022
Žiaci Gymnázia Juraja Fándlyho v Šali si tentokrát nezmerali sily teoreticky vedomosťami, ale prakticky. S koncom roka sa na školskom dvore rozlúčili voňavo, a to súťažou vo varení gulášu a grilovačkou.