SÚŤAŽILI V SLÁVIKOVI SLOVENSKA

12. 05. 2022
Základná škola Gejzu Dusíka v Galante hostila deti z viacerých škôl galantského okresu pri príležitosti súťaže Slávik Slovenska. Medzi zúčastnenými sa objavili aj tváre z Folklórnej Serede.