SÚŤAŽ V PREDNESE POÉZIE A PRÓZY

28. 04. 2023
V priestoroch Spojenej školy v Sládkovičove sa uskutočnil 9. ročník okresnej súťaže v prednese poézie a prózy žiakov okresu Galanta. Do súťaže bolo prihlásených 45 žiakov.