SÚČASNÁ SITUÁCIA S UKRAJINSKÝMI UTEČENCAMI

26. 04. 2022
Do štúdia sme si pozvali prednostu Okresného úradu v Galante Jána Duranského. Hlavnou témou bola súčasná situácia s ukrajinskými utečencami v galantskom okrese.