STROM DŇA ZEME

25. 04. 2023
Pri príležitosti Dňa Zeme sa mesto Galanta rozhodlo vysadiť strom venovaný práve tomuto sviatku. Prvá drevina označená špeciálnou tabuľkou pribudla na dvor Materskej školy Sídl. SNP. Pri osádzaní stromu asistoval čestný hosť, a to osobnosť mesta Galanta.